Papptak / Spänntak / Väggpappspänning

I äldre hus är det vanligt att väggar och tak är gjort av spänd papp. Numer används sällan detta, men vid renovering av äldre hus kan det krävas att ny sätts upp då underliggande material är väldigt ojämnt. Samtidigt behåller man den äldre känslan denna typ av väggar och tak ger. Vi utför självklart denna typ av arbete enligt konstens alla regler.