Traditionella färgtyper

Det finns många gamla fantastiska och väl beprövade metoder att skydda olika material genom målning, vilka är betydligt mer beprövade under hundratals eller till och med tusentals år, till skillnad från dagens moderna alkyd- och akrylatfärger. Dessa metoder används idag främst vid arbeten på kulturminnesmärkta byggnader, men är ett utmärkt alternativ till ”modern” färg även vid nyproduktioner. De ger också ett mer genuint intryck. Kostnaden blir oftast något högre, men i utbyte får man högre skyddseffekt, bättre utseende och längre livslängd. Vi utför arbeten med bl a följande färgtyper:

För mer information se Riksantikvarieämbetets informationsfolder ”Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper”.