Ådermålning

Ådermålning är en gammal traditionell konst som få målare bemästrar nu för tiden. Med hjälp av en speciell teknik målas ådring, dvs en imitation av ett träslags naturliga ådring.

Ådring används framför allt i kyrkor (t ex kyrkbänkar och finsnickerier) och andra liknande byggnader av äldre karaktär, men kan även användas på t ex köksluckor för att ge liv åt monokroma ytor. Ytterst ovanligt i moderna hem, men är på väg tillbaka och anses exklusivt.