Blästring / Industri

Olika typer av blästringsarbeten, främst inom industri. (Mobil bläster)

Många olika typer av arbeten inom industrin, t ex maskindelar och komponenter, nödutrymningsvägar mm.