Spackling / Slipning / Underarbete

Vi utför erforderligt underarbete för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt, detta främst i form av spackling och slipning.